Tytuł Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych
ISSN 2391-9973
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych
2016, Tom 22, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Magdalena Bełza Zenon Gajdzica s. 9-10
Introduction Magdalena Bełza Zenon Gajdzica s. 11-12
Studia nad niepełnosprawnością (Disability Studies) i ruch włączający w społeczeństwie jako konteksty edukacji włączającej Dorota Podgórska-Jachnik s. 15-33
Egzemplifikacje modeli wsparcia edukacji włączającej na podstawie rozwiązań przyjętych w różnych krajach Anna Zamkowska s. 35-44
Inkluzja wobec idei emancypacyjnych – sfery przymusu i wolności w edukacji specjalnej Marcin Wlazło s. 45-55
Szkoła siecią wsparcia i elementem sieci wsparcia Anna Zamkowska s. 57-66
Rezerwaty i przestrzenie włączające w przestrzeni rzeczywistości szkolnej Maciej Jabłoński s. 67-87
Pogranicza, peryferia i centra włączania ucznia z niepełnosprawnością w klasie ogólnodostępnej Zenon Gajdzica s. 89-98
Inny Magdalena Bełza s. 99-112
The opinion of future pedagogues to work with students with hearing impairment in inclusive settings Miloň Potměšil Petra Potměšilová s. 113-126
Naučit, nebo inkludovat? Boris Titzl s. 127-160
Edukacja włączająca w opinii nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – analiza segmentacyjna Doniesienia z badań Joanna Skibska s. 161-174
Wsparcie społeczne nauczycieli edukacji inkluzyjnej Beata Skotnicka s. 175-187
Przegląd badań empirycznych nad inkluzją w edukacji Beata Cytowska s. 189-213
Ogólne informacje dla autorów oraz przebieg i zasady procedury recenzowania s. 214-215