Tytuł Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych
ISSN 2391-9973
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych
2015, Tom 20, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Ilona Fajfer-Kruczek s. 9-10
Introduction Ilona Fajfer-Kruczek s. 11-12
Social policy of the local government unit as an initiator of good practices in activating the disabled Zenon Gajdzica s. 13-23
Kapitał społeczny – ważny element lokalnego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością Ilona Fajfer-Kruczek s. 25-36
Promowanie dobrostanu psychicznego i zasobów osobistych osób o szczególnych potrzebach życiowych Bogusław Stelcer s. 37-52
The intellectually disabled person as a patient Magdalena Bełza Agnieszka Żabińska s. 53-61
Niepełnosprawność mężczyzny a możliwości i ograniczenia w realizowaniu roli ojca Urszula Bartnikowska Katarzyna Ćwirynkało s. 63-79
The demand versus support received by parents of disabled children exempli ed by local activities in integrated primary school Sylwia Wrona s. 81-90
Sociální služba raná péče a komunita : příklad dobré praxe v České Republice Zdenka Šándorová s. 91-104
Normy ogólnospołeczne w życiu uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną i w normie intelektualnej Danuta Jankowska s. 105-116
Kompetencje społeczne wychowanków placówek opiekuńczo‐wychowawczych Ewa Gawlik s. 117-127
Znaczenie edukacji permanentnej w podnoszeniu jakości życia i kwali kacji zawodowych osób dorosłych z niepełnosprawnością : refleksja ekspercka Łukasz Banaszak Bartłomiej Skrzyński s. 129-140
Ogólne informacje dla autorów oraz przebieg i zasady procedury recenzowania s. 141-142