Znaleziono 7 artykułów

Piotr Łabuda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jezus jako król w czwartej Ewangelii "To Ty powiedziałeś, że jestem królem" (J 18, 37) Piotr Łabuda s. 83-94
Proces Jezusa w przekazie Talmudu Piotr łabuda s. 111-142
Paweł jako ojciec i Bóg jako „abba, ojciec” Piotr Łabuda s. 171-190
"Eliasz w chrystologii Łukasza", Piotr Łabuda, Tarnów 2012 : [recenzja] Krzysztof Mielcarek Piotr Łabuda (aut. dzieła rec.) s. 199-207
"Eliasz w chrystologii Łukasza", Piotr Łabuda, Tarnów 2012 : [recenzja] Artur Malina Piotr Łabuda (aut. dzieła rec.) s. 207-213
Pierwszy kongres biblijny dzieła biblijnego im. Jana Pawła II (Warszawa – Toruń 28-30.10.2011) Piotr Łabuda s. 209-211
""Słowo jego płonęło jak pochodnia" (Syr 48,1) : księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Brzegowego", red. Piotr Łabuda, Tarnów 2011 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Piotr Łabuda (aut. dzieła rec.) s. 231-234