Znaleziono 9 artykułów

Aniela Łempicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nietzscheanizm Wyspiańskiego Aniela Łempicka s. 37-66
Geniusz i Konrad Aniela Łempicka s. 59-97
"Wesele we wspomnieniach i krytyce", Aniela Łempicka, Kraków 1970 : [recenzja] Hanna Filipkowska Aniela Łempicka (aut. dzieła rec.) s. 143
"Wyspiański - pisarz dramatyczny. Idee i formy", Aniela Łempicka, Kraków 1973 : [recenzja] Hanna Filipkowska Aniela Łempicka (aut. dzieła rec.) s. 196
Problemy "Wyzwolenia" Aniela Łempicka s. 301-338
"Wyspiański, pisarz dramatyczny. Idee i formy", Aniela Łempicka, Kraków 1973, Wydawnictwo Literackie, z prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 360 : [recenzja] Hanna Filipkowska Aniela Łempicka (aut. dzieła rec.) s. 368-374
Sprawozdanie z konferencji naukowej poświęconej twórczości Stanisława Wyspiańskiego Aniela Łempicka s. 618-625
"„Wesele” we wspomnieniach i krytyce", opracowała Aniela Łempicka, "Kalendarz przedstawień „Wesela”" opracował Jerzy Got, "Bibliografię „Wesela”" opracowała Maria Stokowa, Kraków 1961, Wydawnictwo Literackie, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, s. 465 + 36 wklejek ilustracyjnych : [recenzja] Lesław Eustachiewicz Jerzy Got (aut. dzieła rec.) Maria Stokowa (aut. dzieła rec.) Aniela Łempicka (aut. dzieła rec.) s. 649-652
Biblioteka Narodowa : dorobek ostatnich lat Aniela Łempicka s. 1136-1145