Znaleziono 9 artykułów

Piotr Łuczkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Osada kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu rzymskiego w Sobieszynie, pow. rycki, stan 14. : spawozdanie z badań prowadzonych w 2005 i 2007 r. Piotr Łuczkiewicz s. 53-66
Osada kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu rzymskiego w Sobieszynie (stan. 14), pow. Ryki, woj. lubelskie : drugi sezon badań Piotr Łuczkiewicz s. 80-84
Osada kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu rzymskiego w Sobieszynie, stan. 14, pow. Ryki : sprawozdanie z badań prowadzonych w 2001 i 2002 r. Piotr Łuczkiewicz s. 87-94
Osada kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego w Sobieszynie, stan. 14, pow. Ryki, woj. lubelskie Piotr Łuczkiewicz s. 115-118
"Die Bewaffnung der German und ihrer Nachbarn in den Letzen Jarhunderten vor Chrisiti Geburt" : międzynarodowa konferencja naukowa w Nałęczowie Piotr Łuczkiewicz s. 308-309
"Na granicach antycznego świata" - Międzynarodowa konferencja naukowa w Rzeszowie Piotr Łuczkiewicz s. 327-328
"The Next Generation - Traditionen und Perspektiven der archäologischen Kaiserzeitforschung in Deutschland und Polen" : niemiecko-polska konferencja naukowa na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie Barbara Niezabitowska-Wiśniewska Piotr Łuczkiewicz s. 362-363
"XIIIth International Congress of Celtic Studies / XIII. Internationaler Keltologenkongress", Bonn Piotr Łuczkiewicz s. 364-365
"III. Protohistorická konference >>keltské, germánské a časně slovanské osídlení<< (pozdní doba laténská, doba římská, stěhování národů a časně slovanské období). Sídliště, sídlištní objekty a nálezy a jejich význam pro chronologii protohistorického vývoje, Mikulov, 29.10-2.11.2007" : (międzynarodowa konferencja naukowa w Mikulovie) Marcin Juściński Piotr Łuczkiewicz s. 366-368