Znaleziono 7 artykułów

Marcin Juściński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Grób kultury pomorskiej w miescowości Kolonia Kulik, gmina Siedliszcze, powiat Chełm, woj. lubelskie Marcin Juściński s. 84-87
Wstępne wyniki badań archeologicznych w Tarkawicy, stan. 5, pow. Lubartów, w latach 2001-2002 Marcin Juściński Elżbieta Kłosińska s. 102-110
Dwudziesty pierwszy sezon badań na stanowisku nr 15 w Masłomęczu, pow. Hrubieszów s. 107-117
Wyniki badań ratowniczych w miejscowości Jeziorzany, stan. 19, pow. Ryki, woj. lubelskie Marcin Juściński Monika Michalec Barabara Niezabitowska s. 139-143
Grób kultury wielbarskiej z Ewopola, powiat świdnicki Monika Gładysz-Juścińska Marcin Juściński s. 285-289
"III. Protohistorická konference >>keltské, germánské a časně slovanské osídlení<< (pozdní doba laténská, doba římská, stěhování národů a časně slovanské období). Sídliště, sídlištní objekty a nálezy a jejich význam pro chronologii protohistorického vývoje, Mikulov, 29.10-2.11.2007" : (międzynarodowa konferencja naukowa w Mikulovie) Marcin Juściński Piotr Łuczkiewicz s. 366-368
"III Biesiada Archeologiczna" w Masłomęczu Marcin Juściński s. 397-398