Znaleziono 20 artykułów

Dariusz Łukasiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pruska szkoła na Pomorzu Zachodnim w XVII-XVIII w. Podstawy materialne. Programy nauczania. Nauczyciele Dariusz Łukasiewicz s. 1-31, 145
Fatalizm logiczny i teologiczny a przedwiedza Boża : krytyka argumentu antyredukcyjnego Lindy Zagzebski Dariusz Łukasiewicz s. 5-19
Choroba i zdrowie w Królestwie Prus w XIX wieku (1806–1871) Dariusz Łukasiewicz s. 7-36
Analiza i egzystencja w ujęciu Tadeusza Czeżowskiego i Mariana Przełęckiego Dariusz Łukasiewicz s. 11-25
Continuous creation in the probabilistic world of the theology of Chance Dariusz Łukasiewicz s. 21-35
Problem mieszkaniowy i higiena w Prusach 1806-1871 Dariusz Łukasiewicz s. 41-64
Przemiany przestępczości w Prusach w XVIII i XIX wieku (do 1871 r.) Dariusz Łukasiewicz s. 65-96
Warkocz z nad Wisły : pruski stereotyp brudnej polski czy prawda historyczna? Dariusz Łukasiewicz s. 83-104
Nowe badania nad polsko-niemieckim stereotypem etnicznym na przełomie XVIII Dariusz Łukasiewicz s. 87-90
Cierpienie Boga a zło Dariusz Łukasiewicz Józef Majewski (aut. dzieła rec.) Thomas G. Weinandy (aut. dzieła rec.) s. 113-127
Nowe źródła do dziejów Wielkopolski na przełomie epok (1793-1806) Dariusz Łukasiewicz s. 117-124
"Erfüllt Leben - in Gelassenheit sterben. Geschichie und Gegenwart. Beiträge eines interdisziplinären Symposiums von 23-25 November an der Freien Universität Berlin", Hrsg. Arthur E. Imhof, Rita Weinknecht, "Berliner Historische Studien", Bd. 19 (1994) : [recenzja] Dariusz Łukasiewicz Arthur E. Imhof (aut. dzieła rec.) Rita Weinknerht (aut. dzieła rec.) s. 121-125
"Der Kontributionskataster der Friderizianischen Landesaufnahme Westpreussens und des Netzedistrikts aus dem Jahre 1772/1773", Kornelia Hubrich-Mühle, "Zeitschrift für Ostforschung", 39, Jg. 1990, Heft 1, s. 3-19; "Neue Quellen zur Landesaufnahme in Westpreussen 1772", Marlene Meyer-Gebel, "Preussenland", 2, 1992, s. 17-22 : [recenzja] Dariusz Łukasiewicz Kornelia Hubrich-Mühle (aut. dzieła rec.) Marlene Meyer-Gebel (aut. dzieła rec.) s. 138-139
"Eine neue >>Kultur des Gebädrens<< : die Medikalisierung von Geburt im 18. und 19. Jahrhundert in Deutschland. Seria: Medizin Gesellschaft und Geschichte", Hans-Christoph Seidel, "Jahrbuch des Instituts für Geschichte der Medizin der Robert Bosch Stiftung". Beiheft 11, 1998) : [recenzja] Dariusz Łukasiewicz Hans-Christoph Seidel (aut. dzieła rec.) s. 163-173
Judeochrześcijańska koncepcja rzeczywistości a środowisko Dariusz Łukasiewicz s. 194-211
Adam M. Skałkowski w krzywym zwierciadle Bartłomieja Szyndlera Dariusz Łukasiewicz s. 197-200
Sarmatyzm i Prusy w XVIII i początku XIX wieku Dariusz Łukasiewicz s. 247-288
Nowa biografia Tadeusza Kościuszki albo co pozostało z Adama Skałkowskiego : (w związku z książką Bartłomieja Szyndlera, Tadeusz Kościuszko, Warszawa 1991, Wydawnictwo "Bellona", s. 487) Dariusz Łukasiewicz Bartłomiej Szyndler (aut. dzieła rec.) s. 344-352, 388
Polska i Polacy w charakterystykach pruskich z lat 1772-1815. Stereotyp pruski czy oświeceniowy? Dariusz Łukasiewicz s. 363-397, 511
Reformy szkolnictwa na Pomorzu Zachodnim w XVIII w. Dariusz Łukasiewicz s. 515-530, 691