Znaleziono 7 artykułów

Władysław Łydka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pierwsza konstytucja dogmatyczna o Kościele "Pastor aeternus" Soboru Watykańskiego I Władysław Łydka s. 5-22
Urzeczywistnienie chrześcijaństwa w Kościele Katolickim Władysław Łydka s. 33-50
Potrzeba i drogi integracji w chrystologii Władysław Łydka s. 53-75
Zagadnienie ustanowienia Kościoła przez Chrystusa Władysław Łydka s. 143-162
"Kolegialne działanie biskupów na tle Vaticanum II : studium dogmatyczno-kanoniczne", Edward Sztafrowski, Warszawa 1975 : [recenzja] Władysław Łydka Edward Sztafrowski (aut. dzieła rec.) s. 229-231
Człowiek a odkupienie Władysław Łydka s. 241-252
Nauka o Duchu Św. w teologii współczesnej :sprawozdanie z dorocznego spotkania wykładowców teologii dogmatycznej Władysław Łydka s. 279-287