Znaleziono 7 artykułów

Józef Śmiałowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ksiądz kanonik Michał Sołtyk (1742-1815) i jego testament : zbiory sztuki, archeologiczne, numizmaty, minerały i osobliwości Józef Śmiałowski s. 7-212
„Wojciech Lange (1783–1830). Dzieje jednego awansu”, Józef Śmiałowski, Łódź 2000 : [recenzja] Wiesław Caban Jerzy Szczepański Józef Śmiałowski (aut. dzieła rec.) s. 123-126
"Dzieje wielkości i upadku Aleksandra Wielopolskiego", Zbigniew Stankiewicz, Warszawa 1967 : [recenzja] Józef Śmiałowski Zbigniew Stankiewicz (aut. dzieła rec.) s. 175-179
Stosunek ziemiaństwa Królestwa Polskiego do zarobkowania pozarolniczego i dodatkowego chłopów w okresie pouwłaszczeniowym (1864 -1913) Józef Śmiałowski s. 209-217
"Ksiądz kanonik Michał Sołtyk (1742-1815) i jego testament. Zbiory sztuki, archeologiczne, numizmaty, minerały i osobliwości", Józef Śmiałowski, [w:] "Acta Archaeologica Lodziensia", Nr 45 i 46, Łódź 2000 : [recenzja] Andrzej Abramowicz Józef Śmiałowski (aut. dzieła rec.) s. 256-264
Ala w kręgu przyjaciół Józef Śmiałowski s. 292-299
Płace i zarobki pozarolnicze chłopów w Królestwie Polskim (1831-1864) Józef Śmiałowski s. 303-323