Znaleziono 18 artykułów

Wiesław Caban

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ wydarzeń 1863 roku na gospodarkę Królestwa Polskiego Wiesław Caban s. 7-18
Dziewiętnastowieczne spory o drogi do niepodległości Wiesław Caban s. 49-54
W niewoli u Szamila Wiesław Caban s. 55-62
Pobór rekruta z Królestwa Polskiego do armii carskiej po upadku powstania styczniowego Wiesław Caban s. 65-73
Manifestacje religijno-patriotyczne i wybuch powstania styczniowego w rejonie Gór Świętokrzyskich Wiesław Caban s. 79-85
Biali wobec wybuchu powstania styczniowego : list ziemianina z Wieluńskiego do hrabiego Augusta Cieszkowskiego Wiesław Caban Ryszard Matura s. 117-129
„Wojciech Lange (1783–1830). Dzieje jednego awansu”, Józef Śmiałowski, Łódź 2000 : [recenzja] Wiesław Caban Jerzy Szczepański Józef Śmiałowski (aut. dzieła rec.) s. 123-126
„Powstanie 1863-1864 roku we Wschodniej Wielkopolsce”, Antoni Czubiński, Poznań 1993 : [recenzja] Wiesław Caban Antoni Czubiński (aut. dzieła rec.) s. 184-187
"Sukcesy i porażki: ziemiaństwo polskie Ziem Zabranych w wyborach do Dumy Państwowej i Rady Państwa 1906-1913", Roman Jurkowski, Olsztyn 2009 : [recenzja] Wiesław Caban Roman Jurkowski (aut. dzieła rec.) s. 201-203
"Nauka i oświata a społeczności lokalne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Prace ofiarowane Profesorowi Adamowi Massalskiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin", pod red. Wiesława Cabana, Kielce 2003 : [recenzja] Ewelina Tylińska Wiesław Caban (aut. dzieła rec.) s. 212-215
"Międzyzaborowe kontakty ziemiaństwa", red. Wiesław Caban, Stanisław Wiech, Kielce 201 : [recenzja] Albin Koprukowniak Wiesław Caban (aut. dzieła rec.) Stanisław Wiech (aut. dzieła rec.) s. 219-220
Losy żołnierzy powstania listopadowego wcielonych do armii carskiej Wiesław Caban s. 235-245, 318
Kielce wobec sprawy Górnego Śląska w latach 1919-1921 Wiesław Caban s. 259-273
"Polacy wśród wyższych oficerów armii rosyjskiej Warszawskiego Okręgu Wojskowego (1865-1914)", Mariusz Kulik, Warszawa 2008 : [recenzja] Wiesław Caban Mariusz Kulik (aut. dzieła rec.) s. 294-298
"Inteligencja polska w Poznańskiem w XIX i początkach XX wieku", Witold Molik, Poznań 2009 : [recenzja] Wiesław Caban Witold Molik (aut. dzieła rec.) s. 367-373
"Łódzka burżuazja przemysłowa w latach 1864-1914", Stefan Pytlas, Łódź 1994 : [recenzja] Wiesław Caban Stefan Pytlas (aut. dzieła rec.) s. 399-401
„Życie codzienne ziemiaństwa w Wielkopolsce w XIX i na początku XX wieku. Kultura materialna”, Witold Molik, Poznań 1999 : [recenzja] Wiesław Caban Witold Molik (aut. dzieła rec.) s. 576-578
"Z dziejów powstania styczniowego w rejonie Gór Świętokrzyskich", Wiesław Caban, Kielce 1989 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Wiesław Caban (aut. dzieła rec.) s. 711-713