Znaleziono 38 artykułów

Roman Jurkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czesław Jankowski jako dziennikarz Roman Jurkowski s. 15-51
W krzywym zwierciadle : próba krytycznego spojrzenia na ziemian kresowych przez pryzmat ich wspomnień i pamiętników Roman Jurkowski s. 15-34
Wileńskie instytucje i towarzystwa dobroczynne w latach 1905-1907 w świetle doniesień "Kuriera Litewskiego" i "Dziennika Wileńskiego" : część pierwsza Roman Jurkowski s. 29-44
Humor polityczny na łamach wileńskich czasopism satyryczno-humorystycznych w latach 1907-1913 Roman Jurkowski s. 51-83
"Gazeta Wileńska" i "Głos Kijowski" : (z dziejów polskiej prasy radykalno-liberalnej na Litwie i Ukrainie w 1906 roku) Roman Jurkowski s. 59-84
"Wesele" i inne utwory Stanisława Wyspiańskiego na łamach "Kuriera Litewskiego" i "Dziennika Wileńskiego" w latach 1906-1907 : informacja bibliograficzna Roman Jurkowski s. 63-81
Próba szacunku strat polskiej większej własności ziemskiej w guberni mohylewskiej, witebskiej i mińskiej po traktacie ryskim Roman Jurkowski s. 71-90
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Kurier Litewski" w latach 1905-1907 Roman Jurkowski s. 79-106
Jeszcze o "paradoksach" imperialnej polityki Rosji w guberniach zachodnich po powstaniu styczniowym Roman Jurkowski s. 93-107
Pomocnicy Michała Murawiewa : Arkadiusz i Dymitr Stołypinowie i ich działalność w Wilnie w latach 1865-–1874 Roman Jurkowski s. 93-108
Polskie Towarzystwo Oświaty i Dobroczynności oraz Klub Polski w Mohylewie w latach 1906–1910. Fragmenty do dziejów oświaty, dobroczynności i organizacji polskich na Białorusi w początkach XX wieku Roman Jurkowski s. 99-121
Z dziejów prasy polskiej w Wilnie w 1905 roku : podanie Czesława Jankowskiego z dnia 21 V (3 VI) 1905 r. do Głównego Urzędu do Spraw Prasy przedstawiające program zamierzonego wydawnictwa polskiej gazety "Dzień" Czesław K. Jankowski Roman Jurkowski s. 101-104
The Congress of Vilnius in 1906 and the congress of Kiev in 1907: the Attempts of the Polish Gentry from the Taken Lands to Establish a Common Political Platform During Elections to the Second and Third State Duma Roman Jurkowski s. 123-141
W lisiej szubie, z piórem w ręku (Czesław Jankowski) Roman Jurkowski s. 136-146
Kazimierz Przerwa-Tetmajer w Wilnie w 1906 roku i pierwszy po powstaniu styczniowym publiczny odczyt w języku polskim Roman Jurkowski s. 167-177
Polskie Stronnictwo Krajowe na Rusi 1907-1909 Roman Jurkowski s. 191-217
"Sukcesy i porażki: ziemiaństwo polskie Ziem Zabranych w wyborach do Dumy Państwowej i Rady Państwa 1906-1913", Roman Jurkowski, Olsztyn 2009 : [recenzja] Wiesław Caban Roman Jurkowski (aut. dzieła rec.) s. 201-203
Edward Ropp jako biskup wileński 1903-1907 : (w 50-tą rocznicę śmierci) Roman Jurkowski s. 205-280
Listy Edwarda Woyniłłowicza do Mariana Zdziechowskiego z lat 1905-1928, cz. I Roman Jurkowski s. 209-220
Tsarist Russia - Bolshevik Russia - Contemporary Russia : Special Session with the Ceremony of Conferring the Title of Doctor Honoris Causa of the Universisty of Warsaw to Professor Richard Pipes, Warsaw, 259-30 June 2010 Roman Jurkowski s. 211-217
Piotr Stołypin jako marszałek szlachty w guberni kowieńskiej 1889-1902 : nominacje, rangi, ordery i medale Roman Jurkowski s. 226-238
Piotr Stołypin jako marszałek szlachty w guberni kowieńskiej 1889-1902 : nominacje, rangi, ordery i medale Roman Jurkowski s. 226-238
Listy Edwarda Woyniłłowicza do Mariana Zdziechowskiego z lat 1905-1928, cz. II Roman Jurkowski s. 267-287
Uroczystość jubileuszowa prof. Sławomira Kalembki Roman Jurkowski Norbert Kasparek s. 295-298
"Dzienniki 1930-1936", Bronisław Żongołłowicz, Warszawa 2004 : [recenzja] Roman Jurkowski Bronisław Żongołłowicz (aut. dzieła rec.) s. 298-305
"O sposobach mających wzmocnić świadomość narodową Białorusinów i przeciwdziałać ich polonizacji" : tajny memoriał mińskiego gubernatora Aleksieja Girsa o polityce rosyjskiej wobec Białorusinów i Polaków w przededniu I wojny światowej : część II Roman Jurkowski s. 302-321
Koło Polskie wobec Wyborga: z dokumentów Koła Polskiego w I Dumie Państwowej w Rosji Roman Jurkowski s. 349-369
"Sukcesy i porażki: ziemiaństwo polskie Ziem Zabranych w wyborach do Dumy Państwa w latach 1906-1913", Roman Jurkowski, Olsztyn 2009 : [recenzja] Jan Sobczak Roman Jurkowski (aut. dzieła rec.) s. 365-374
"O pożytkach i szkodach płynących z pisania i czytania >>opowieści biograficznych<< lub >> opowieści dokumentarnych<< : garść refleksji przy lekturze książki Gizeli Chmielewskiej >>Cierń kresowy<< : opowieść o Edwardzie Woyniłłowiczu i jego rodzinie", Łomianki 2010 : [recenzja] Roman Jurkowski s. 377-402
Jak ludność katolicka diecezji wileńskiej witała swego biskupa w 1905 i 1906 roku podczas wizytacji pasterskich Roman Jurkowski s. 403-426
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Teoretyczna "znakomici Mińszczanie XIX-XX wieku", Mińsk 17 listopada 2007 roku Roman Jurkowski s. 414-417
"W Mińsku Litewskim, mieście dawnej Rzeczypospolitej", Zdzisław Julian Winnicki, Wrocław 2005 : [recenzja] Roman Jurkowski Zdzisław Julian Winnicki (aut. dzieła rec.) s. 419-422
  Zacytuj
 • Udostępnij
Moje pożegnanie z mistrzem: wspomnienie o Profesorze Romanie Wapińskim Roman Jurkowski s. 425-428
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wielki Sejm Wileński (1905): korzenie, rozwój, konsekwencje", Wilno 5-6 grudnia 2005 roku Roman Jurkowski s. 460-465
  Zacytuj
 • Udostępnij
VI konferencja Naukowa "Między irredentą a kolaboracją: postawy społeczeństwa polskiego w latach niewoli" - "W obcym mundurze", Kielce 17-18 listopada 2009 r. Roman Jurkowski s. 464-471
Jeszcze raz o memoriale generała-gubernatora wileńskiego księcia Piotra Światopełka-Mirskiego z 1904 r. : na marginesie pisarstwa historycznego Rimantasa Vebry Roman Jurkowski s. 527-541
"Обрамная уния : из исмории омношений межбу камолицызмом и православием в Российской империи 1840-1873", Михаил Долбилов, Wilno 2010 : [recenzja] Roman Jurkowski Михаил Долбилов (aut. dzieła rec.) s. 541-545
  Zacytuj
 • Udostępnij
"O sposobach mających wzmocnić świadomość narodową Białorusinów i przeciwdziałać ich polonizacji" : tajny memoriał mińskiego gubernatora Aleksieja Girsa o polityce rosyjskiej wobec Białorusinów i Polaków w przededniu I wojny światowej : część I Roman Jurkowski s. 581-606