Znaleziono 35 artykułów

Jan Sobczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polskie fascynacje młodym cesarzem Mikołajem II : geneza jego wizyty warszawskiej we wrześniu 1897 roku i próba polsko-rosyjskiej "ugody" Jan Sobczak s. 5-39
Uwarunkowania polityczne odsłonięcia warszawskiego pomnika Adama Mickiewicza w grudniu 1898 roku Jan Sobczak s. 5-20
Z Rosją nie zawsze razem, ale i nie zawsze przeciw niej! : przyczynek do polityki wschodniej i stanu badań nad nią Jan Sobczak s. 11-28
Samorząd terytorialny immanentną cechą społeczeństwa obywatelskiego : (referat na konferencji naukowo-popularnej w Ostrołęce) Jan Sobczak s. 21-34
Dzieje Rosji i Europy Wschodniej jako przedmiot zainteresowania placówek naukowych Olsztyna - stan aktualny i perspektywy Jan Sobczak s. 45-51
Narodziny parlamentaryzmu rosyjskiego w latach 1905-1906 w oczach Polaków Jan Sobczak s. 67-83
Desperacka próba obrony : listy Ławrientiego Berii z celi więziennej, 28 czerwca-2 lipca 1953 r. Jan Sobczak s. 139-155
Pierwszy miesiąc dekady Gierka : znów złudzenia nadziei? : z kart dziennika (20 grudnia 1970 - 21 stycznia 1971) Jan Sobczak s. 139-170
Alexei Nikolaevich, Tsarevich of Russia Jan Sobczak s. 143-156
Kwestia bałkańska w rosyjskiej polityce zagranicznej z przełomu XIX i XX wieku i jej polskie epizody Jan Sobczak s. 161-180
"Cesarz Mikołaj II: młodość i pierwsze lata panowania 1868 – 1900, cz. I: Młodość, cz. II: Na tronie", Jan Sobczak, Olsztyn 1998 : [recenzja] Stanisław Łaniec Jan Sobczak (aut. dzieła rec.) s. 218-220
"Polska i Rosja: dwie drogi w dziejach Europy", Klaus Zernack, Warszawa 2000 : [recenzja] Jan Sobczak Klaus Zernack (aut. dzieła rec.) s. 229-235
Łowiczanin - przywódca "białej" Rosji : nowości rosyjskie o gen. Antonie Denikinie Jan Sobczak s. 233-238
Historiograficzne kontrowersje i polityczne spory wokół morderstwa w Jekaterynburgu, część I Jan Sobczak s. 233-261
"Cesarz Mikołaj II. Młodość i pierwsze lata panowania 1868-1900, cz. I: Młodość ; cz. II: Na tronie", Jan Sobczak, Olsztyn 1998 : [recenzja] Norbert Kasparek Jan Sobczak (aut. dzieła rec.) s. 236-238
Historiografia na przełomie dziejów : polsko-rosyjska konferencja naukowa w Mądralinie Jan Sobczak s. 238-243
Wykłady i odczyty gości Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Jan Sobczak s. 243-245
Kronika Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych za rok 2001 Norbert Kasparek Jan Sobczak s. 265-274
Wokół pisarstwa Andrzeja Walickiego Jan Sobczak s. 265-274
"Zmierzch ery Gorbaczowa i triumf Jelcyna : mój znikający świat...", Jan Sobczak, Warszawa 2012 : [recenzja] Bartłomiej Garczyk Jan Sobczak (aut. dzieła rec.) s. 291-295
Bilans pięciolecia "Ech Przeszłości" Jan Sobczak s. 317-322
"Rosyjska dobroczynność w zwierciadle historii. Przedrewolucyjna historiografia działalności dobroczynnej i dobroczynnych instytucji", Aleksander R. Sokołow, Sankt Petersburg-Warszawa 2002 : [recenzja] Jan Sobczak Aleksander R. Sokołow (aut. dzieła rec.) s. 331-336
"Cesarz Mikołaj II", Cz. 1-2, Jan Sobczak, Olsztyn 1998 : [recenzja] Walenty Piłat Jan Sobczak (aut. dzieła rec.) s. 331-333
Modyfikacja polityki rosyjskiej wobec Polski i Polaków w czasie pierwszej wojny światowej : (na podstawie dziennika Gieorgija Michajłowskiego) Jan Sobczak s. 333-348
W odpowiedzi Recenzentowi Jan Sobczak s. 363-364
"Sukcesy i porażki: ziemiaństwo polskie Ziem Zabranych w wyborach do Dumy Państwa w latach 1906-1913", Roman Jurkowski, Olsztyn 2009 : [recenzja] Jan Sobczak Roman Jurkowski (aut. dzieła rec.) s. 365-374
Synteza dziejów Rosji - schyłku Cesarstwa b. ZSRR i narodzin współczesnej FR - pierwsza rzetelna Jan Sobczak s. 374-386
List Profesora Jana Sobczaka Jan Sobczak s. 379-380
Zapomnieny tajny doradca cesarza: na marginesie listów Andrzeja Kłopowa Jan Sobczak s. 423-435
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Zmierch ery Gorbaczowa i triumf Jelcyna : mój znikający świat (z "Dziennika moskiewskiego" 1990-1992)", Jan Sobczak, Warszawa 2012 : [recenzja] Artur Kijas Jan Sobczak (aut. dzieła rec.) s. 437-440
"Impierator Aleksandr III i impieratrica Marija Fiedorowna Pierepiska: 1884 – 1894 gody", Moskwa 2001 : [recenzja] Jan Sobczak s. 457-465
Jubileusz Profesora Janusza Franciszka Jasińskiego Jan Sobczak s. 489-496
Idee w Rosji Jan Sobczak Justyna Kurczak (aut. dzieła rec.) s. 518-526
O Georgu Stroblu raz jeszcze Jan Sobczak s. 525-526
Profesor Paweł Piotr Wieczorkiewicz (1948-2009) Jan Sobczak s. 549-553