Znaleziono 9 artykułów

Halina Świeboda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kształtowanie kompetencji obywatelskich na potrzeby rozwoju społeczeństwa informacyjnego Piotr Sienkiewicz Halina Świeboda s. 79-91
Problem prywatności w społeczeństwie informacyjnym Halina Świeboda s. 93-103
Ewaluacja strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego Piotr Sienkiewicz Halina Świeboda s. 131-139
Szanse i zagrożenia jakości życia w społeczeństwie informacyjnym Halina Świeboda s. 207-215
Percepcja społecznych konsekwencji rozwoju społeczeństwa informacyjnego Halina Świeboda s. 219-226
Prognozy rozwoju rynku pracy w społeczeństwie informacyjnym Halina Świeboda s. 337-343
Ekonomiczne i społeczne konsekwencje rozwoju społeczeństwa informacyjnego dla jakości życia Piotr Sienkiewicz Halina Świeboda s. 367-373
Kształtowanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Halina Świeboda s. 777-785
Zagrożenia bezpieczeństwa współczesnych organizacji Halina Świeboda s. 826-834