Znaleziono 13 artykułów

Marek Żmudziński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyjątkowy charakter objawienia chrześcijańskiego w kontekście pluralizmu religijnego Marek Żmudziński s. 113-122
Nauczanie "ex cathedra" w pontyfikacie Jana Pawła II Marek Żmudziński s. 125-134
Geneza posługi św. Piotra i jego następców Marek Żmudziński s. 125-142
Eklezjalny sens "Roku Wiary" w świetle nauczania Papieża Pawła VI i Benedykta XVI Marek Żmudziński s. 129-139
Możliwość religijnego doświadczenia w świeckim samorozumieniu człowieka Marek Żmudziński s. 137-149
Prymacjalne tytuły Biskupa Rzymu Marek Żmudziński s. 147-156
Wolność w nauce i jej konsekwencje etyczne Marek Żmudziński s. 181-187
Kryzys wiary w kontekście świeckiego samorozumienia człowieka Marek Żmudziński s. 199-211
Autonomia rodziny w kontekście przemian społecznych w Polsce po 1989 roku Marek Żmudziński s. 201-212
Od noetycznej do personalistycznej koncepcji Objawienia chrześcijańskiego Marek Żmudziński s. 205-210
Dziedzictwo św. Piotra a posłannictwo papieży Marek Żmudziński s. 259-286
"Świadectwo i sens. Teologia fundamentalna", Henryk Seweryniak, Płock 2001 : [recenzja] Marek Żmudziński Henryk Seweryniak (aut. dzieła rec.) s. 279-281
"Zbawienie w nadziei. Wokół encykliki "Spe salvi" Benedykta XVI", red. K. Parzych-Blakiewicz, Olsztyn 2010 : [recenzja] Marek Żmudziński Katarzyna Parzych-Blakiewicz (aut. dzieła rec.) s. 481-483