Znaleziono 2 artykuły

Marian Żuber

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Współdziałanie służb, inspekcji i straży na szczeblu powiatu w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń Anna Dziadkiewicz Marian Żuber s. 69-85
"Katastrofy naturalne i cywilizacyjne : zagrożenia i ochrona infrastruktury krytycznej", red. Marian Żuber, Wrocław 2013 : [recenzja] Andrzej Chodyński Marian Żuber (aut. dzieła rec.) s. 99-104