Znaleziono 3 artykuły

Anna Dziadkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Współdziałanie służb, inspekcji i straży na szczeblu powiatu w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń Anna Dziadkiewicz Marian Żuber s. 69-85
Znaczenie etyki biznesu w kształtowaniu współczesnych norm i wartości Anna Dziadkiewicz s. 155-168
    Zacytuj
  • Udostępnij
Tworzenie zespołów różnorodnych w przedsiębiorstwach zorientowanych na design Anna Dziadkiewicz Monika Kłos s. 361-374
    Zacytuj
  • Udostępnij