Znaleziono 4 artykuły

Waldemar W. Żurek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pomordowani 30 sierpnia 1943 r. w parafii Ostrówki na Wołyniu Waldemar W. Żurek s. 132-168
"Il Primate di Polonia Card. August Hlond di fronte ai grandi conflitti dell'epoca: la Seconda Guerra mondiale e la guerra fredda. Prymas Polski Kard. August Hlond wobec wielkich konfliktów epoki drugiej wojny światowej i zimnej wojny", red. L. Kuk, S. Zimniak, Roma 2013 : [recenzja] Waldemar W. Żurek Leszek Kuk (aut. dzieła rec.) Stanisław Zimniak (aut. dzieła rec.) s. 257-259
"Jeńcy na wolności. Salezjanie na terenach byłego ZSRR po drugiej wojnie światowej", Waldemar W. Żurek, Kraków 1998 : [recenzja] Jan Pietrzykowski Waldemar W. Żurek (aut. dzieła rec.) s. 649-651
"Żwirowisko oświęcimskie. Męczeństwo salezjanów polskich", Waldemar W. Żurek, Lublin 2000 : [recenzja] Jan Pietrzykowski Waldemar W. Żurek (aut. dzieła rec.) s. 693-694