Znaleziono 29 artykułów

Jerzy Adamczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Organizacja katechezy w diecezji Jerzy Adamczyk s. 7-28
Niższe diecezjalne seminaria duchowne w Polsce w świetle aktualnych przepisów prawnych Jerzy Adamczyk s. 23-46
Urząd wicedziekana Jerzy Adamczyk s. 23-37
Niedzielne celebracje w przypadku niemożności uczestniczenia w Eucharystii (kan. 1248 § 2) Jerzy Adamczyk s. 25-41
Struktura i pracownicy Diecezjalnego Wydziału Katechetycznego Jerzy Adamczyk s. 27-39
Opieka duszpasterska w parafii w sensie kan. 517 § 2 : uwagi i refleksje kanoniczne Jerzy Adamczyk s. 31-45
Rekolekcje zamknięte i okresowe dni skupienia w aspekcie kanonicznym Jerzy Adamczyk s. 39-60
Przystąpienie do sakramentu pokuty i Najświętszej Eucharystii warunkiem owocnego przyjęcia sakramentu małżeństwa Jerzy Adamczyk s. 39-59
Podmiot błogosławieństw : próba wykładni obowiązujących przepisów Jerzy Adamczyk s. 61-77
Urząd rektora sanktuarium Jerzy Adamczyk s. 63-89
Kanoniczne aspekty formacji alumnów wyższych seminariów duchowanych w dziedzinie duszpasterstwa rodzin Jerzy Adamczyk s. 65-87
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wokół prawnej definicji sanktuarium Jerzy Adamczyk s. 65-82
Pracownicy katolickich poradni rodzinnych : aspekt kanoniczno-pastoralny Jerzy Adamczyk s. 77-101
Rezydencja duchownych w dyspozycjach Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Jerzy Adamczyk s. 111-133
Uwagi na temat "Norm Konferencji Episkopatu Polski dotyczących występowania duchownych i osób zakonnych oraz przekazywania nauki chrześcijańskiej w audycjach radiowych i telewizyjnych" Jerzy Adamczyk s. 139-161
Obowiązek przyjęcia sakramentu bierzmowania przez nupturientów (kan. 1065 § 1 KPK) Jerzy Adamczyk s. 145-162
Księgi parafialne w świetle obowiązujących przepisów Jerzy Adamczyk s. 167-184
Księgi w kurii diecezjalnej w aspekcie kanonicznym Jerzy Adamczyk s. 187-206
Praktyki pobożności ludowej ku czci Najświętszej Maryi Panny w sanktuariach maryjnych w Polsce : aspekt kanoniczny Jerzy Adamczyk s. 219-237
Szczególna przyczyna pobożności jako istotny warunek istnienia sanktuarium (kan. 1230) : aspekt kanoniczny Jerzy Adamczyk s. 230-246
Szczególna przyczyna pobożności jako istotny warunek istnienia sanktuarium (kan. 1230) : aspekt kanoniczny Jerzy Adamczyk s. 230-246
Organizacja Akcji Katolickiej w świetle "Statutu Akcji Katolickiej w Polsce" Jerzy Adamczyk s. 257-269
Świeccy współpracownicy w posłudze słowa Bożego w parafii Jerzy Adamczyk s. 289-302
"Pellegrini, Romei e Palmieri. Il pellegrinaggio fra diritto e religione", M. Lo Giacco, Bari 2008 : [recenzja] Jerzy Adamczyk M. Lo Giacco (aut. dzieła rec.) s. 309-311
Instytucja prefekta szkolnego w diecezjalnym ustawodawstwie synodalnym w Polsce w latach 1983-2005 Jerzy Adamczyk s. 335-348
Przywileje sanktuariów (kan. 1233) Jerzy Adamczyk s. 358-380
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Sankcje w Kościele. Część ogólna. Komentarz", J. Syryjczyk, Warszawa 2008 : [recenzja] Jerzy Adamczyk Jerzy Syryjczyk (aut. dzieła rec.) s. 367-368
"Kanoniczna figura pielgrzyma w korelacji z duszpasterstwem poprzez sanktuarium", Jerzy Adamczyk, Sandomierz, 2011 : [recenzja] Henryk Stawniak Jerzy Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 395-399
Sprawowanie zatwierdzonych form pobożności ludowej w sanktuariach : Aspekt prawny Jerzy Adamczyk s. 401-429