Znaleziono 21 artykułów

Marian Arszyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mikołaj Wulzak : przyczynek do badań nad kulturą i sztuką Prus w dobie średniowiecza Marian Arszyński s. 3-8
Wspomnienie o Jerzym Fryczu Marian Arszyński s. 3-7
Kilka refleksji na marginesie dotychczasowych prac i dyskusji nad projektami nowej polskiej ustawy o ochronie dóbr kultury Marian Arszyński s. 5-11
Toruń na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO Marian Arszyński s. 9-24
Malowidła sklepienne w kościele pokatedralnym w Chełmży, pow. Toruń, woj. bydgoskie Marian Arszyński s. 32-38
Przegląd zagranicznych czasopism konserwatorskich Marian Arszyński s. 67-70
"Deutsche Kunst und Denkmalpflege", R. XXIV, 1966; R. XV, 1967; R. XXVI, 1968 : [recenzja] Marian Arszyński s. 69-73
"Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege", R. XXI, 1967; R. XXII, 1968 : [recenzja] Marian Arszyński s. 73-78
Przegląd zagranicznych czasopism konserwatorskich Marian Arszyński Janusz Lehmann Zofia Medwecka s. 74-80
Przegląd zagranicznych czasopism konserwatorskich Marian Arszyński Barbara Lenard Alicja Mazurkiewicz s. 89-98
Przegląd zagranicznych czasopism konserwatorskich Marian Arszyński Janusz Lehmann s. 91-94
"Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege" 27 (1973), 28 (1974) s. 92-95
"Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege", R. XXIII, 1969; R. XXIV, 1970; R. XXV, 1971; R. XXVI, 1972 : [recenzja] Marian Arszyński s. 94-97
Gotycka przybudówka do muru cmentarnego kościoła św. Jakuba w Toruniu : próba identyfikacji pierwotnej funkcji Marian Arszyński s. 117-139
Marian Arszyński, "Idea - pamięć - troska : rola zabytków w przestrzeni społecznej i formy działań na rzecz ich zachowania : od starożytności do połowy XX wieku", Wyd. Muzeum Zamku w Malborku, Malbork 2007 : [recenzja] Bohdan Rymaszewski Marian Arszyński (aut. dzieła rec.) s. 118-120
Toruńska Szkoła Konserwatorska w 50-lecie istnienia Marian Arszyński s. 135-149
"Technika i organizacja budownictwa ceglanego w Prusach w końcu XIV i w pierwszej połowie XV wieku", Marian Arszyński, Wrocław 1970 : [recenzja] Barbara Winter Marian Arszyński (aut. dzieła rec.) s. 142-144
Nowomiejski kościół ewangelicki w Toruniu : przyczynek do dziejów architektury pierwszej połowy XIX wieku na Pomorzu Marian Arszyński s. 169-188
"Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege" r. 29 (1975), r. 30 (1976), r. 31 (1977) : [recenzja] Marian Arszyński s. 188-192
Jerzy Frycz (1927-1985) Marian Arszyński s. 325-327
Prof. dr Zbigniew Brochwicz (15.VI.1924-1.V.1992) Marian Arszyński s. 386-387
    Zacytuj
  • Udostępnij