Znaleziono 2 artykuły

Janina Błachut

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z kolokwium habilitacyjnego adwokata dra Leszka Sługockiego Janina Błachut s. 65-68
"Nauka wobec przestępczości : księga ku czci Profesora Tadeusza Hanauska", red. Janina Błachut, Maria Szewczyk, Józef Wójcikiewicz, Kraków 2001 : [recenzja] Jerzy Migdal Janina Błachut (aut. dzieła rec.) Maria Szewczyk (aut. dzieła rec.) Józef Wójcikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 208-214