Znaleziono 8 artykułów

Józef Wójcikiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
praObrońca a okazanie Józef Wójcikiewicz s. 44-46
Identyfikacja człowieka na podstawie analizy DNA Józef Wójcikiewicz s. 49-58
"Ekspertyza sądowa", red. Józef Wójcikiewicz, Kraków-Zakamycze 2002 : [recenzja] Jan Widacki Józef Wójcikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 161-166
"Forensic Psychology and Law", red. Alicja Czerederecka, Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska, Józef Wójcikiewicz, Kraków 2000 : [recenzja] Magdalena Budyn Alicja Czerederecka (aut. dzieła rec.) Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska (aut. dzieła rec.) Józef Wójcikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 177-182
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 30 stycznia 1998 r. V KKN 44 Józef Wójcikiewicz s. 206-209
"Nauka wobec przestępczości : księga ku czci Profesora Tadeusza Hanauska", red. Janina Błachut, Maria Szewczyk, Józef Wójcikiewicz, Kraków 2001 : [recenzja] Jerzy Migdal Janina Błachut (aut. dzieła rec.) Maria Szewczyk (aut. dzieła rec.) Józef Wójcikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 208-214
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 2 grudnia 1993 r. II Akr 268 Józef Wójcikiewicz s. 239-242
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 16 lutego 1994 r. II CRN 176 Józef Wójcikiewicz s. 269-271