Znaleziono 7 artykułów

Jan Widacki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Filozofia prawa karnego z punktu widzenia nauki Kościoła Jan Widacki s. 83-99
Kilka uwag o identyfikacji zapachów ludzkich przez psa na użytek procesu karnego Jan Widacki s. 102-108
O niektórych gwarancjach procesowych podejrzanego w Japonii Jan Widacki s. 127-134
"Stulecie krakowskich detektywów", Jan Widacki, Warszawa 1987 : [recenzja] Jerzy Konieczny Jan Widacki (aut. dzieła rec.) s. 128-131
"Ekspertyza sądowa", red. Józef Wójcikiewicz, Kraków-Zakamycze 2002 : [recenzja] Jan Widacki Józef Wójcikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 161-166
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 3 lipca 2002 r. Jan Widacki s. 240-243
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 11 marca 2005 r., II AKa 28 Jan Widacki s. 275-279