Znaleziono 3 artykuły

Tomasz Barankiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Tomasz Barankiewicz Władysław Kowalak Eugeniusz Sakowicz s. 135-148
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Marian Balwierz Tomasz Barankiewicz Władysław Kowalak Eugeniusz Sakowicz s. 147-162
Wartości a porządek prawny społeczeństwa otwartego Tomasz Barankiewicz s. 301-309