Znaleziono 2 artykuły

Wojciech Bartel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Ustawodawstwo Księstwa Warszawskiego : akty normatywne władzy najwyższej. T. I, 1807-1818", oprac. W. Bartel, J. Kosim, W. Rostocki, Warszawa 1964 : [recenzja] Barbara Grochulska Wojciech Bartel (aut. dzieła rec.) J. Kosim (aut. dzieła rec.) W. Rostocki (aut. dzieła rec.) s. 147-150
"Ustrój władz cywilnych powstania kościuszkowskiego", Wojciech Bartel, Wrocław 1959 : [recenzja] Stanisław Herbst Wojciech Bartel (aut. dzieła rec.) s. 204-205