Znaleziono 9 artykułów

Barbara Bartkowiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zastrzyk kapitałowy dla innowacji w mikroprzedsiębiorstwach Barbara Bartkowiak s. 13-22
Transgraniczny system finansowania innowacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Barbara Bartkowiak s. 21-32
Instrumenty inżynierii finansowej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Barbara Bartkowiak s. 127-139
Neuroinnowacje i innowacje w mikroprzedsiębiorstwach : wyzwania w warunkach kryzysu Barbara Bartkowiak s. 155-162
Rola funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w rozwoju lokalnej i regionalnej przedsiębiorczości: problemy finansów a innowacyjność Barbara Bartkowiak Mirosława Korol s. 169-176
Instrumenty inżynierii finansowej na polskim rynku funduszy pożyczkowych, poręczeniowych, sieci "aniołów biznesu" i funduszy kapitału zalążkowego : case study PFP Barbara Bartkowiak s. 233-248
Droga innowacji : od mikrofinansowania do finansowania kapitałowego Barbara Bartkowiak s. 281-292
Fundusz Kapitału Zalążkowego i Sieć Aniołów Biznesu w finansowaniu innowacyjnych mikro i małych przedsiębiorstw : na przykładzie projektów Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości Barbara Bartkowiak s. 325-334
Fundusz Kapitału Zalążkowego w finansowaniu innowacyjnych przedsięwzięć Barbara Bartkowiak s. 353-362