Znaleziono 6 artykułów

Barbara Bartoszewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czynniki hamujące rozwój e-usług w Polsce Barbara Bartoszewska Robert Czarnecki Magdalena Olenderek-Skorek s. 75-82
Rynek ICT w Polsce a rozwój społeczeństwa informacyjnego Barbara Bartoszewska Robert Czarnecki s. 95-102
Bariery rozwoju e-administracji w Polsce : analiza sytuacji na przykładzie projektów 7 osi POIG Barbara Bartoszewska Robert Czarnecki Magdalena Olender-Skorek Marek Sylwestrzak s. 169-179
Zarys rozwoju rynku telefonii mobilnej w Polsce Barbara Bartoszewska Michał Duszak Magdalena Olender-Skorek s. 179-190
Wzrost znaczenia szerokopasmowego Internetu w sieciach mobilnych Barbara Bartoszewska Robert Czarnecki Magdalena Olender-Skorek s. 583-590
Telewizja płatna jako element rynku telekomunikacyjnego Barbara Bartoszewska Michał Duszak s. 609-617