Znaleziono 11 artykułów

Marek Sylwestrzak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zastosowanie regresji logistycznej do wykrywania fałszowania sprawozdań finansowych Marek Sylwestrzak s. 89-102
Zróżnicowane ceny usług doręczeniowych w UE jako bariera rozwoju transgranicznego e-commerce Anna Stolarczyk Marek Sylwestrzak s. 153-163
Bariery rozwoju e-administracji w Polsce : analiza sytuacji na przykładzie projektów 7 osi POIG Barbara Bartoszewska Robert Czarnecki Magdalena Olender-Skorek Marek Sylwestrzak s. 169-179
E-commerce w poczcie polskiej w świetle rozwiązań wybranych zagranicznych operatorów pocztowych Anna Stolarczyk Marek Sylwestrzak s. 373-384
Prawne i społeczne aspekty rozwoju e-commerce wspieranego przez usługi doręczeniowe : nowe inicjatywy UE na jednolitym rynku usług Anna Stolarczyk Marek Sylwestrzak s. 379-389
Podatek VAT w usługach pocztowych : Polska na tle innych krajów UE Anna Stolarczyk Marek Sylwestrzak s. 495-504
Ostatni etap liberalizacji krajowego rynku usług pocztowych : porównanie działalności Poczty Polskiej i wybranych operatorów alternatywnych Anna Stolarczyk Marek Sylwestrzak s. 505-517
Analiza finansowa operatorów pocztowych w Polsce przed liberalizacją rynku Anna Stolarczyk Marek Sylwestrzak s. 519-531
Sieć placówek Poczty Polskiej a nowe możliwości ich efektywnego wykorzystania Anna Stolarczyk Marek Sylwestrzak s. 724-731
Implementacja e-biznesu do działalności pocztowej w Polsce na przykładzie zagranicznych rozwiązań Anna Stolarczyk Marek Sylwestrzak s. 732-739
Usługi świadczone on-line jako wkład publicznych operatorów pocztowych w rozwój społeczeństwa informacyjnego w krajach Unii Europejskiej Anna Stolarczyk Marek Sylwestrzak s. 810-816