Znaleziono 6 artykułów

Tadeusz Brzeczkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podatki zwyczajne w Polsce w XV wieku Tadeusz Brzeczkowski s. 39-62
Zespoły domenalne przechowywane w zasobie Archiwum Państwowego w Olsztynie Tadeusz Brzeczkowski s. 175-200
Akta starostw grodowych Księstwa Pruskiego w zasobie Archiwum Państwowego w Olsztynie Tadeusz Brzeczkowski s. 321-337
Redakcja "Komunikatów Mazursko-Warmińskich" w Olsztynie Tadeusz Brzeczkowski s. 329-330
Uposażenie kapituły kolegiackiej i kanoników w Dobrym Mieście w latach 1341-1587 Tadeusz Brzeczkowski s. 391-409
Państwo krzyżackie w Prusach na drodze do księstwa stanowego Tadeusz Brzeczkowski Lothar Dralle (aut. dzieła rec.) s. 441-454