Znaleziono 18 artykułów

Henryk Bułhak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozmowy sztabowe polsko-francuskie w Paryżu (maj 1924 r.) Henryk Bułhak Piotr Stawecki s. 55-70
Nierozpoznane wydanie "Historii o św. Józefie..." z oficyny Hieronima Wiatora (w zbiorach Biblioteki Kórnickiej) Henryk Bułhak s. 91-93
Rozmowy wojskowe polsko-rumuńsko-francuskie w Warszawie (7 - 8 kwietnia 1924 r.) Henryk Bułhak s. 127-131
Dzieje sojuszu polsko-francuskiego w latach 1933-1936 Mariusz Wołos Henryk Bułhak (aut. dzieła rec.) s. 127-133
W odpowiedzi profesorowi Włodzimierzowi Kozłowskiemu Henryk Bułhak Piotr Stawecki s. 131-135
"Antifieodalnyje jereticzeskije dwiżenija na Rusi XIV-naczała XVI wieka", N. A. Kazakowa i J. S. Łurje, Moskwa 1955 : [recenzja] Henryk Bułhak N. A. Kazakowa (aut. dzieła rec.) J. S. Łurje (aut. dzieła rec.) s. 134-137
Profesorowi Kozłowskiemu zamiast replik Henryk Bułhak Piotr Stawecki s. 144
Trójgłos w sprawie książki o generale Pragłowskim Henryk Bułhak Piotr Cichoracki Piotr Stawecki Daniel Koreś (aut. dzieła rec.) s. 149-164
O dowódcach 7 DP w latach 1921-1939 Henryk Bułhak Piotr Stawecki Włodzimierz Kozłowski (aut. dzieła rec.) s. 157-165
Armia Czerwona w latach 20. jako potencjalny przeciwnik Wojska Polskiego Henryk Bułhak s. 181-189
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Warszawa-Paryż-Genewa. Sojusz polsko-francuski a problem rozbrojenia w dwudziestoleciu międzywojennym (1919-1937)", Andrzej Maciej Brzeziński, Łódź 1997 : [recenzja] Henryk Bułhak Andrzej Maciej Brzeziński (aut. dzieła rec.) s. 196-199
Sojusz polsko-francuski w nowym ujęciu Mariusz Wołos Henryk Bułhak (aut. dzieła rec.) s. 219-223
"O Teodorze Białynickim-Birula", Henryk Bułhak, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 (1977) : [recenzja] Barbara Więzik Henryk Bułhak (aut. dzieła rec.) s. 222
Juliusz Łukasiewicz, Ambasador RP w Paryżu o "wojnie prewencyjnej" przeciwko Niemcom w 1933 roku Henryk Bułhak Małgorzata Gmurczyk-Wrońska s. 257-266
Rozmowy sztabowe polsko-francuskie w Paryżu (wrzesień - październik 1922) Henryk Bułhak s. 363-374
Próby przekształcenia sojuszu wojskowego z Rumunią w trójstronne przymierze polsko-rumuńskie w latach 1923-1924 Henryk Bułhak s. 519-528
Rozmowy polsko-francuskie w Paryżu (październik - listopad 1924) Henryk Bułhak s. 680-683
"Oczerki istorii istoriczeskoj nauki w SSSR", pod red. M. N. Tichomirowa, M. A. Ałpatowa, A. Ł. Sidorowa, Moskwa 1955 : [recenzja] Henryk Bułhak M. A. Ałpatow (aut. dzieła rec.) A. Ł. Sidorow (aut. dzieła rec.) M. N. Tichomirow (aut. dzieła rec.) s. 824-831