Znaleziono 20 artykułów

Dagmara Budek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Punktacja publikacji naukowych w uczelniach medycznych – próba ujednolicenia zasad Dagmara Budek s. 21-27
Kronika wydarzeń w bibliotekach medycznych za lata 2009-2012 Dagmara Budek s. 63-84
Kronika wydarzeń w bibliotekach medycznych za lata 2002-2008 Dagmara Budek s. 83-104
Strona www biblioteki prezentująca zintegrowane usługi biblioteczne Dagmara Budek Edyta Rogowska s. 165-170
Wolny dostęp do półek jako forma ożywienia księgozbioru Dagmara Budek Agnieszka Tupikowska s. 187-195
Formy szkolenia użytkowników informacji naukowej w Bibliotece Głównej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie Dagmara Budek Edyta Rogowska s. 247-253
Tworzenie kursów e-learningowych – wyzwanie dla współczesnego bibliotekarza uczelnianego Dagmara Budek Edyta Rogowska s. 269-275
XXIX Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych: Strategia kształtowania profilu bibliotekarstwa medycznego : Szczecin, 7-9 VI 2011 r. : Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie : Biblioteka Główna Dagmara Budek s. 285-286
E-learning dla bibliotekarzy – sposób na poszerzanie kompetencji zawodowych Dagmara Budek Edyta Rogowska s. 291-302
Organizacja przestrzeni biblioteki, a oczekiwania użytkowników biblioteki uczelnianej Dagmara Budek Agnieszka Tupikowska s. 309-319
Bazy danych w bibliotekach medycznych w Polsce Dagmara Budek Edyta Rogowska s. 374-379
Ocena publikacji naukowych na uczelniach medycznych – raport rozbieżności Dagmara Budek Renata Klimko s. 449-460
Mgr Danuta JAWORSKA (ur. 1936) Szczecin – PAM Dagmara Budek s. 474-476
Mgr Weronika NIEZNANOWSKA (ur. 1932) Szczecin – PAM Dagmara Budek s. 493-494
Dyrektor BG PUM w Szczecinie Dagmara Budek s. 497
Mgr Jadwiga PLICHTA (ur. 1938) Szczecin – PAM Dagmara Budek s. 595-598
Biblioteka Główna PAM w Szczecinie Dagmara Budek s. 630-638
Prof. dr hab. med. Maria CHOSIA (ur. 1949) lekarz, patomorfolog, kierownik Studium Doktoranckiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i Pracowni Histopatologicznej Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie Dagmara Budek s. 639-656
Prof. dr hab. med. Maria CHOSIA (ur. 1949) lekarz, patomorfolog, kierownik Studium Doktoranckiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i Pracowni Histopatologicznej Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie Dagmara Budek s. 639-656
Zachodniopomorski System Informacji Regionalnej i Naukowej – początek drogi Dagmara Budek s. 661-670