Znaleziono 7 artykułów

Edyta Rogowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Strona www biblioteki prezentująca zintegrowane usługi biblioteczne Dagmara Budek Edyta Rogowska s. 165-170
Formy szkolenia użytkowników informacji naukowej w Bibliotece Głównej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie Dagmara Budek Edyta Rogowska s. 247-253
Tworzenie kursów e-learningowych – wyzwanie dla współczesnego bibliotekarza uczelnianego Dagmara Budek Edyta Rogowska s. 269-275
E-learning dla bibliotekarzy – sposób na poszerzanie kompetencji zawodowych Dagmara Budek Edyta Rogowska s. 291-302
Otwarci na wielokulturowość – studenci obcojęzyczni w Bibliotece Głównej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Renata Klimko edyta Rogowska Marzena Taterczyńska s. 362-373
Bazy danych w bibliotekach medycznych w Polsce Dagmara Budek Edyta Rogowska s. 374-379
Naukowa informacja medyczna w Bibliotece Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie Ewa Olbromska Edyta Rogowska s. 461-463