Znaleziono 8 artykułów

Aleksandra Budrecka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zagadnienie natury i cywilizacji w twórczości Reymonta Aleksandra Budrecka s. 43-61
Zagadnienie powieści modernistycznej: autentyczność i formy kulturowe: zarys problematyki Aleksandra Budrecka s. 43-57
Stanisław Antoni Mueller i jego powieść "Henryk Flis" Aleksandra Budrecka s. 109-126
Problem autentyczności i form kulturowych w modernistycznej powieści : tradycje myślowe zagadnienia Aleksandra Budrecka s. 115-137
"Zagadnienie autentyczności w >>Pałubie<<", Aleksandra Budrecka, "Prace Polonistyczne" S. XXIX (1973) : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Aleksandra Budrecka (aut. dzieła rec.) s. 118
"Stanisław Antoni Mueller i jego powieść >>Henryk Flis<<", Aleksandra Budrecka, "Prace Polonistyczne", T. 28 (1972) : [recenzja] Hanna Filipkowska Aleksandra Budrecka (aut. dzieła rec.) s. 204
"Zagadnienia powiesci modernistycznej: autentyczność i formy kulturowe", Aleksandra Budrecka, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.17-18 (1984) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Aleksandra Budrecka (aut. dzieła rec.) s. 264
"Pałuba : sny Marii Dunin", Karol Irzykowski, oprac. Aleksandra Budrecka, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981 : [recenzja] Jacek Bachórz Aleksandra Budrecka (aut. dzieła rec.) Karol Irzykowski (aut. dzieła rec.) s. 331-337