Znaleziono 16 artykułów

Andrzej Bukowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
XXX lat kształcenia kadr inżynierskich w Płocku Andrzej Bukowski s. 13-17
Społeczny wymiar innowacji Andrzej Bukowski Seweryn Rudnicki Jan Strycharz s. 13-23
Procesy usuwiskowe skarpy płockiej i sposoby jej zabezpieczania Andrzej Bukowski Leszek Swinarski s. 19-24
Problematyka ochrony środowiska w badaniach Zakładu Tworzyw Sztucznych Instytutu Chemii Politechniki Warszawskiej w Płocku Andrzej Bukowski s. 32-33
Problemy rozwoju Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku Andrzej Bukowski s. 35-37
Kulturowe bariery rozwoju innowacyjności w Polsce Andrzej Bukowski Seweryn Rudnicki s. 35-52
Badania nad wpływem motoryzacji na stan środowiska w mieście Płocku Andrzej Bukowski s. 36-41
XXVII inauguracja roku akademickiego Andrzej Bukowski Jerzy Wawszczak s. 41-44
Wkład szkolnictwa wyższego w Płocku w polepszenie stanu środowiska przyrodniczego w mieście i regionie płockim Andrzej Bukowski s. 46-54
"Politechnika Warszawska Filia w Płocku i jej 45 lat działalności", Mariusz Portalski, Płock 2011 : [recenzja] Andrzej Bukowski Mariusz Portalski s. 51-57
Kultura, instytucje, władza : ciągłość i zmiana porządku instytucjonalnego Andrzej Bukowski s. 63-74
Zaufanie : brakująca funkcja reprodukcji systemowej : bariery w dystrybucji środków unijnych w świetle teorii systemu autopojetycznego Niklasa Luhmanna Andrzej Bukowski s. 67-96
Florian Ceynowa w kręgu ideologii słowianofilskiej i demokratycznej : studia we Wrocławiu 1841-1843 : (w stulecie śmierci) Andrzej Bukowski s. 127-154
"Pomorze Gdańskie w powstaniu styczniowym", Andrzej Bukowski, Gdańsk 1964 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Andrzej Bukowski (aut. dzieła rec.) s. 156-159
Sytuacja na Kaszubach Andrzej Bukowski s. 334-337
"Radości mało - goryczy dużo. Pamiętnik Pomorzanina z lat 1879-1920", ks. Józef Dembieński, oprac., przygotował do dr. i wstępem poprzedził Andrzej Bukowski, Warszawa 1985 : [recenzja] Andrzej Szwarc Andrzej Bukowski (aut. dzieła rec.) Józef Dembieński (aut. dzieła rec.) s. 934-935