Znaleziono 21 artykułów

Grażyna Cendrowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Fragmenty z "The Languages of Art" Nelson Goodman Grażyna Cendrowska (tłum.) s. 153-167
Dwie refleksje krytyczne w związku z "The Languages of Art" Stefan Morawski Grażyna Cendrowska (tłum.) s. 168-176
Odpowiedź Stefanowi Morawskiemu Nelson Goodman Grażyna Cendrowska (tłum.) s. 177-178
Upadek historii literatury René Wellek Grażyna Cendrowska (tłum.) s. 207-221
Humanizm i scholastycyzm we włoskim renesansie Paul Oskar Kristeller Grażyna Cendrowska (tłum.) s. 237-267
Ironia : podstawowe klasyfikacje D. S. Muecke Grażyna Cendrowska (tłum.) s. 243-263
Ewolucja literacka jako proces komunikacyjny : podstawy historii literatury w teorii komunikacji Miloš Sedmidubský Grażyna Cendrowska (tłum.) s. 247-263
Proces metaforyczny jako poznanie, wyobrażenie i odczuwanie Paul Ricoeur Grażyna Cendrowska (tłum.) s. 269-286
O rozumieniu metafory poetyckiej Tanya Reinhart Grażyna Cendrowska (tłum.) s. 283-305
O pojęciu literatury Monroe C. Beardsley Grażyna Cendrowska (tłum.) s. 287-300
Akt mowy, konteksty i cenne wieloznaczności Naomi Kasher Asa Kasher Grażyna Cendrowska (tłum.) s. 301-305
Czy kres literaturoznawstwa? René Wellek Grażyna Cendrowska (tłum.) s. 319-330
Osobowość w wymiarze czasowym : metafora i poezja romantyczna Cyrus Hamlin Grażyna Cendrowska (tłum.) s. 321-344
Funkcje formy Simon O. Lesser Grażyna Cendrowska (tłum.) s. 323-342
Język i absurd Stephen M. Halloran Grażyna Cendrowska (tłum.) s. 329-338
Nowy wzorzec autobiografii John Sturrock Grażyna Cendrowska (tłum.) s. 337-349
Od Arystotelesa do Pseudo-Arystotelesa Bernard Weinberg Grażyna Cendrowska (tłum.) s. 337-344
Jak nie należy mówić o fikcji Gerald Graff Grażyna Cendrowska (tłum.) s. 347-374
Podłoże mitologii klasycznej w XVI wieku Douglas Bush Grażyna Cendrowska (tłum.) s. 381-404
Liczby, czas, symbolika Alastair Fowler Grażyna Cendrowska (tłum.) s. 405-426
Tragikomedia pastoralna Marvin T. Herrick Grażyna Cendrowska (tłum.) s. 427-450