Znaleziono 6 artykułów

Aleksandra Chabiera

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
System ochrony zabytków w wybranych krajach europejskich Aleksandra Chabiera Adam Lisiecki Bartosz Skaldawski s. 5-33
System ochrony zabytków w wybranych krajach europejskich Aleksandra Chabiera Adam Lisiecki Bartosz Skaldawski s. 5-33
Drugie Europejskie Forum Dziedzictwa : "Kreatywność i Innowacje: Brama do Dziedzictwa" : pierwsze spotkanie robocze, Paryż, 16 marca 2009 r. Aleksandra Chabiera s. 7-8
Drugie Europejskie Forum Dziedzictwa “Kreatywność i innowacje: brama do dziedzictwa” oraz doroczne spotkanie koordynatorów EDD, Lublana, 23 września 2009 r. Aleksandra Chabiera s. 8-10
Malowidła z grobowca III w Wardian, Aleksandria Aleksandra Chabiera s. 9-39
Pierwsze Europejskie Forum Dziedzictwa "Dziedzictwo i Dialog" oraz doroczne spotkanie narodowych koordynatorów EDD, Bruksela, 22-25 października 2008 r. Aleksandra Chabiera s. 15-16