Znaleziono 4 artykuły

Bartosz Skaldawski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zjazd wojewódzkich konserwatorów zabytków w Roskoszy, 9-10 czerwca 2008 r. Bartosz Skaldawski s. 5-6
System ochrony zabytków w wybranych krajach europejskich Aleksandra Chabiera Adam Lisiecki Bartosz Skaldawski s. 5-33
System ochrony zabytków w wybranych krajach europejskich Aleksandra Chabiera Adam Lisiecki Bartosz Skaldawski s. 5-33
Ochrona dziedzictwa archeologicznego : Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków szkoli policję Bartosz Skaldawski s. 11-13