Znaleziono 4 artykuły

Adam Lisiecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
System ochrony zabytków w wybranych krajach europejskich Aleksandra Chabiera Adam Lisiecki Bartosz Skaldawski s. 5-33
System ochrony zabytków w wybranych krajach europejskich Aleksandra Chabiera Adam Lisiecki Bartosz Skaldawski s. 5-33
Zapobieganie zagrożeniom epidemiologicznym na przestrzeni wieków Adam Lisiecki s. 45-51
Kultura łużycka czy kultura kurhanów zachodniobałtyjskich (?) na stanowisku Szczepanki 8, Mazury Adam Lisiecki s. 105-110