Znaleziono 9 artykułów

Marek Chmaj

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O rewolucji Marek Chmaj s. 77-88
Partie polityczne w systemie politycznym Niemiec Marek Chmaj s. 1, 117-131
"System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej", Marek Chmaj, Wiesław Skrzydło, Warszawa 2015 : [recenzja] Bogusław Ulijasz Marek Chmaj (aut. dzieła rec.) Wiesław Skrzydło (aut. dzieła rec.) s. 170-173
Ewolucja ustawodawstwa o partiach politycznych w Polsce do 1990 r. Marek Chmaj s. 177-185
O podstawowych kategoriach politologicznych Marek Chmaj Marek Żmigrodzki s. 185-196
Przyczynek do wyjaśnienia pojęcia: polityka Marek Chmaj s. 197-206
"Status prawny partii politycznych w Polsce", Marek Chmaj, Marek Żmigrodzki, Toruń 1995 : [recenzja] Monika Kowalska Marek Chmaj (aut. dzieła rec.) Marek Żmigrodzki (aut. dzieła rec.) s. 198-200
"Teoria partii politycznych", Marek Chmaj, Marek Żmigrodzki, Wojciech Sokół, Lublin 1995 : [recenzja] Małgorzata Podolak Marek Chmaj (aut. dzieła rec.) Wojciech Sokół (aut. dzieła rec.) Marek Żmigrodzki (aut. dzieła rec.) s. 203-204
"Władza i społeczności lokalne w procesie przeobrażeń ustrojowych", praca zbiorowa pod red. Piotra Dobrowolskiego, Katowice 1994 : [recenzja] Marek Chmaj Marek Żmigrodzki Piotr Dobrowolski (aut. dzieła rec.) s. 339-342