Znaleziono 5 artykułów

Małgorzata Podolak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ochrona środowiska naturalnego w Polsce Małgorzata Podolak s. 103-118
"Człowiek w zagrożonym środowisku. Z podstawowych zagadnień sozologii", Józef Marceli Dołęga, Warszawa 1998 : [recenzja] Małgorzata Podolak Józef Marceli Dołęga (aut. dzieła rec.) s. 131-133
Instytucja referendum w Polsce Małgorzata Podolak s. 147-158
"Referenda w państwach europejskichę", M. Musiał-Karg,Toruń 2008 : [recenzja] Małgorzata Podolak M. Musiał-Karg (aut. dzieła rec.) s. 199-202
"Teoria partii politycznych", Marek Chmaj, Marek Żmigrodzki, Wojciech Sokół, Lublin 1995 : [recenzja] Małgorzata Podolak Marek Chmaj (aut. dzieła rec.) Wojciech Sokół (aut. dzieła rec.) Marek Żmigrodzki (aut. dzieła rec.) s. 203-204