Znaleziono 7 artykułów

Witold Chmielewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stanisław Antoni Skrzeszewski jako nauczyciel Państwowego Pedagogium w Krakowie Witold Chmielewski s. 11-33
Czesław Wycech jako kreator polityki oświatowo-wychowawczej Witold Chmielewski s. 19-35
"Szkolnictwo polskie po drugiej wojnie światowej (1944-1956)", Stanisław Mauersberg, Marian Walczak, Warszawa, 2005 : [recenzja] Witold Chmielewski Stanisław Mauersberg (aut. dzieła rec.) Marian Walczak (aut. dzieła rec.) s. 174-178
Nauczyciele szkół galicyjskich w egodokumentach Witold Chmielewski Dorota Grabowska-Pieńkosz (aut. dzieła rec.) s. 185-190
"Oświata polska 1944-1956. Wybór źródeł. Cz. 1: Lata 1944-1948", [Wybór] Stanisław Mauersberg, Marian Walczak. Warszawa, 1999; "Cz. 2: Lata 1949-1956", [Wybór] Stanisław Mauersberg, Marian Walczak. Warszawa, 2000 : [recenzja] Witold Chmielewski Stanisław Mauersberg (aut. dzieła rec.) Marian Walczak (aut. dzieła rec.) s. 255-258
Początki likwidacji katolickich zakładów opiekuńczo-wychowawczych po drugiej wojnie światowej Witold Chmielewski s. 321-336
"Zwierzchnicy rządowych, męskich szkół średnich w Królestwie Polskim w latach 1833–1862”, Adam Massalski, Kielce 2004 : [recenzja] Witold Chmielewski Adam Massalski (aut. dzieła rec.) s. 619-621