Znaleziono 23 artykuły

Zbigniew Cichoń

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 10.X.1983 r. III CZ 49 Zbigniew Cichoń s. 62-66
Kronika adwokatury : konferencje, spotkania, wizyty Zbigniew Cichoń s. 109-111
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Zbigniew Cichoń Andrzej Sanecki s. 109-122
Koszty zastępstwa adwokackiego skarżącego w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasbourgu Zbigniew Cichoń s. 111-113
Sprawa mienia zabużańskiego przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu Zbigniew Cichoń Wojciech Hermeliński s. 129-135
Krajowa skarga na brak rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki jako środek wyczerpujący postępowanie krajowe przed złożeniem skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na nierozpatrzenie sprawy w rozsądnym terminie Zbigniew Cichoń s. 143-147
"Prawa człowieka i ich ochrona", Bożena Gronowska, Tadeusz Jasudowicz, Toruń 2005 : [recenzja] Zbigniew Cichoń Bożena Gronowska (aut. dzieła rec.) Tadeusz Jasudowicz (aut. dzieła rec.) s. 176-177
Orzekanie przez Europejski Trybunał Praw Człowieka o zadośćuczynieniu w razie stwierdzenia naruszenia przez państwo Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (art. 41 EKPCz) Zbigniew Cichoń s. 177-180
Europejska Konwencja Praw Człowieka nadal najskuteczniejszym na świecie instrumentem ochrony praw człowieka : w 55. rocznicę podpisania Konwencji Zbigniew Cichoń s. 179-188
Konferencja „Urzeczywistnianie praw człowieka w XXI w., a znaczenie parlamentu i regionów w procesie integracji z Unią Europejską w ujęciu prawa i etyki”, Opole, Kamień Śląski, 17–18 listopada 2003 r. Zbigniew Cichoń s. 184-187
Sprawozdanie z konferencji "Orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu wobec wyzwań pochodzących z byłych państw komunistycznych", Kraków, 14 października 2005 r. Zbigniew Cichoń s. 188-190
"Spotkania z prawami człowieka" : konferencja Kraków, 4-6 listopada 1994 r. Zbigniew Cichoń s. 193-194
Kongres MIJC w Strasburgu Zbigniew Cichoń s. 194-195
Spotkania z Adwokaturą Europy Wschodniej w Brukseli Zbigniew Cichoń s. 196-198
Konferencja Europejskiej Federacji Izb Adwokackich w Lyonie Zbigniew Cichoń s. 199-201
Nowe książki Zbigniew Cichoń Agnieszka Metelska s. 205-210
"Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Jasudowicza", Toruń 2004 : [recenzja] Zbigniew Cichoń s. 211-213
Konferencja Europejskich Federacji Izb Adwokackich Zbigniew Cichoń s. 220-221
"Sekty za zamkniętymi drzwiami", Grzegorz Mikrut, Krzysztof Wiktor, Warszawa 2004 : [recenzja] Zbigniew Cichoń Grzegorz Mikrut (aut. dzieła rec.) Krzystzof Wiktor (aut. dzieła rec.) s. 224-226
Prawa rodziny w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu Zbigniew Cichoń s. 224-231
Konstytucja Unii Europejskiej : jedna czy dwie Europy? : rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej Zbigniew Cichoń s. 238-239
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 11 stycznia 1995 r. III ARN 75 Zbigniew Cichoń s. 252-256
"Europäische Menschen Rechts Konvention, EMRK – Kommentar", Jochen Frowein, Wolfgang Peukert, Berlin 2009 : [recenzja] Zbigniew Cichoń Jochen Frowein (aut. dzieła rec.) Wolfgang Peukert (aut. dzieła rec.) s. 289-290