Znaleziono 5 artykułów

Grzegorz Czapnik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Festiwal nauki, techniki i sztuki jako źródło informacji naukowej Grzegorz Czapnik s. 153-157
Brokerstwo informacyjne w Polsce - przegląd publikacji Grzegorz Czapnik Zbigniew Gruszka Agata Walczak-Niewiadomska s. 217-232
"Życie książki : edycja krytyczna na podstawie wydania z 1951 r.", Jan Muszkowski, oprac. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, wstęp Hanna Tadeusiewicz, Warszawa 2015 : [recenzja] Ewa Andrysiak Zbigniew Gruszka Hanna Tadeusiewicz Grzegorz Czapnik (aut. dzieła rec.) s. 237-241
"Jan Muszkowski - ludzie, epoka, książki : tradycje i kontynuacje", red. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki, Łódź-Warszawa 2014 : [recenzja] Grzegorz Czapnik Grzegorz Czapnik (aut. dzieła rec.) Zbigniew Gruszka (aut. dzieła rec.) Jacek Ladorucki (aut. dzieła rec.) s. 515-516
"Oblicza współczesnej bibliologii. Konteksty i transgresje", red. nauk. G. Czapnik, Z. Gruszka, J. Ladorucki, Łódź-Warszawa 2014 : [recenzja] Jacek Ladorucki Grzegorz Czapnik (aut. dzieła rec.) Zbigniew Gruszka (aut. dzieła rec.) Jacek Ladorucki (aut. dzieła rec.) s. 517