Znaleziono 9 artykułów

Zbigniew Gruszka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prasa jako wyraz tęsknoty za utraconą ojczyzną : rozważania wokół czasopisma "Waldenburger Heimatbote" Zbigniew Gruszka s. 53-60
Rola "Przeglądu Bibliotecznego" w upowszechnianiu zagadnień automatyzacji bibliotek w Polsce w latach 1989-2008 Zbigniew Gruszka s. 125-141
Herman Kruk (1897-1944) jako organizator i dyrektor biblioteki getta wileńskiego : szkic do obrazu bibliotekarstwa żydowskiego w Polsce Zbigniew Gruszka s. 171-182
Brokerstwo informacyjne w Polsce - przegląd publikacji Grzegorz Czapnik Zbigniew Gruszka Agata Walczak-Niewiadomska s. 217-232
"Życie książki : edycja krytyczna na podstawie wydania z 1951 r.", Jan Muszkowski, oprac. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, wstęp Hanna Tadeusiewicz, Warszawa 2015 : [recenzja] Ewa Andrysiak Zbigniew Gruszka Hanna Tadeusiewicz Grzegorz Czapnik (aut. dzieła rec.) s. 237-241
Na marginesie wydawnictwa młodych bibliotekoznawców Evelina Kristanova Zbigniew Gruszka (aut. dzieła rec.) s. 351-355
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Czytanie i bajanie w teorii i praktyce" (Łódź, 27 maja 2010) Mariola Antczak Zbigniew Gruszka s. 357-359
"Jan Muszkowski - ludzie, epoka, książki : tradycje i kontynuacje", red. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki, Łódź-Warszawa 2014 : [recenzja] Grzegorz Czapnik Grzegorz Czapnik (aut. dzieła rec.) Zbigniew Gruszka (aut. dzieła rec.) Jacek Ladorucki (aut. dzieła rec.) s. 515-516
"Oblicza współczesnej bibliologii. Konteksty i transgresje", red. nauk. G. Czapnik, Z. Gruszka, J. Ladorucki, Łódź-Warszawa 2014 : [recenzja] Jacek Ladorucki Grzegorz Czapnik (aut. dzieła rec.) Zbigniew Gruszka (aut. dzieła rec.) Jacek Ladorucki (aut. dzieła rec.) s. 517