Znaleziono 2 artykuły

Ulrich Dahmen

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Theologisches Wörterbuch zu den Qumrantexten", t. I: "חתם - אב", red. Heinz-Josef Fabry, Ulrich Dahmen i in., Stuttgart 2011 : [recenzja] Marek Parchem Ulrich Dahmen (aut. dzieła rec.) Heinz-Josef Fabry (aut. dzieła rec.) s. 207-209
"Theologisches Wörterbuch zu den Qumrantexten", Bd 1, hrsg. Heinz-Josef Fabry, Ulrich Dahmen, Stuttgart 2011 : [recenzja] Mirosław Jasiński Ulrich Dahmen (aut. dzieła rec.) Heinz-Josef Fabry (aut. dzieła rec.) s. 245-248