Znaleziono 12 artykułów

Marcin Danielewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The realm of Mieszko I : contribution to the study on fortified settlements Marcin Danielewski s. 11-29
Were strongholds church centres in the tenth- and eleventh-century Piast realm? Marcin Danielewski Agnieszka Tokarczuk (tłum.) s. 13-35
Korabniki, Niewody i Rybitwy z terenu Kujaw jako osady służebne związane z książęcym regale wodnym Marcin Danielewski s. 33-53
Konary i Kobylniki : rola i użytkowanie koni we władztwie Piastów Marcin Danielewski s. 57-76
"Zbiór tłoków i stempli pieczętnych w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu", red. P. Pokora, przy współ. M. Hlebionka, Poznań 2015 : [recenzja] Marcin Danielewski Marcin Hlebionek (aut. dzieła rec.) Piotr Pokora (aut. dzieła rec.) s. 124-126
Struktura grodowa w drugiej połowie XI wieku : czy lata 30. XI wieku wyznaczają przełom dla funkcjonowania organizacji grodowej w Polsce? Marcin Danielewski s. 130-155
Photographs from 1887. New sources for the study of the architecture of the Romanesque Church of the Blessed Virgin Mary in Inowrocław Marcin Danielewski s. 137-149
Nowe dane do badań nad kujawskimi grodziskami z Mietlicy i Borkowa Marcin Danielewski s. 153-159
O Bolesławie II Szczodrym w kontekście rozważań z pogranicza historii i archeologii. Uwagi na marginesie książki Norberta Delestowicza Marcin Danielewski Norbert Delestowicz (aut. dzieła rec.) s. 181-192
IV polsko-czesko-niemieckie forum młodych mediewistów Marcin Danielewski s. 210-212
O osadach służebnych : uwagi historyka i archeologa na marginesie książki Iwony Nobis Marcin Danielewski Iwona Nobis (aut. dzieła rec.) s. 266-277
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. "Chrystianizacja Europy. Kościół na przełomie I i II tysiąclecia", Poznań, 25-26 września 2014 r. Marcin Danielewski s. 286-288