Znaleziono 5 artykułów

Piotr Pokora

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Pontificale Romanum” z 1520 roku z biblioteki prymasa Macieja Drzewickiego : o odnalezieniu jednego z zaginionych klejnotów Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie Piotr Pokora s. 37-51
"Sigillum perpetuum officialatus ecclesie Posnaniensis" : przyczynek do badań nad sfragistyką urzędów kościelnych w Polsce Piotr Pokora s. 37-45
Wolumin mszalny poznańskich karmelitów bosych Piotr Pokora s. 47-57
"Zbiór tłoków i stempli pieczętnych w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu", red. P. Pokora, przy współ. M. Hlebionka, Poznań 2015 : [recenzja] Marcin Danielewski Marcin Hlebionek (aut. dzieła rec.) Piotr Pokora (aut. dzieła rec.) s. 124-126
"Dokumenty strony polsko-litewskiej pokoju mełneńskiego z 1422 roku", wyd. Przemysław Nowak i Piotr Pokora (z przedmową Stefana K. Kuczyńskiego), Poznań 2004 : [recenzja] Jan Tęgowski Stefan K. Kuczyński (aut. dzieła rec.) Przemysław Nowak (aut. dzieła rec.) Piotr Pokora (aut. dzieła rec.) s. 165-167