Znaleziono 5 artykułów

Wojciech Downar

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Wojciech Downar Bartosz Mickiewicz s. 5-6
Od Redaktorów Wojciech Downar Piotr Niezielski s. 11
Organizacja sieciowa jako mechanizm koordynacji procesów gospodarczych Wojciech Downar s. 68-76
Stan sektora usług na obszarach wiejskich w województwie zachodniopomorskim Wojciech Downar Małgorzata Smolska s. 69-87
Budowanie sieci relacji a innowacyjność transportu Wojciech Downar s. 103-116