Znaleziono 9 artykułów

Jan Drabina

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kontakty Wrocławia z papieżem Pawłem II Jan Drabina s. 131-150
Wywózka Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku Jan Drabina s. 159-169
Wrocławska kapituła katedralna i jej stosunek do politycznych wydarzeń lat 1453—1471 Jan Drabina s. 183-204
Wokół stosunków Polski z papiestwem w XVI wieku Jan Drabina s. 197-199
"Religie starożytnego Bliskiego Wschodu", red. Krzysztof Pilarczyk, Jan Drabina, Kraków 2008 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Jan Drabina (aut. dzieła rec.) Krzysztof Pilarczyk (aut. dzieła rec.) s. 219-223
Stosunek wrocławskich zakonów do króla Jerzego z Podiebradu Jan Drabina s. 249-266
Legaci apostolscy na Śląsku w latach 1471-1479 Jan Drabina s. 257-276
"Rola argumentacji religijnej w walce politycznej w późnośredniowiecznym Wrocławiu", Jan Drabina, Kraków 1984 : [recenzja] Sławomir Gawlas Jan Drabina (aut. dzieła rec.) s. 401-402
"Historia Chorzowa : od średniowiecza do 1868 roku", Jan Drabina, Chorzów 1998 : [recenzja] Antoni Dreja Jan Drabina (aut. dzieła rec.) s. 411-413