Znaleziono 4 artykuły

Barbara Drapikowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dowodzenie w opiniach kobiet – żołnierzy Barbara Drapikowska s. 56-70
Kompetencje dowódcze – własne oraz innych kobiet – w opiniach kobiet – żołnierzy Barbara Drapikowska s. 68-84
Zogniskowany wywiad grupowy oraz techniki projekcyjne jako przykłady jakościowych empirycznych metod badawczych stosowanych w naukach społecznych Barbara Drapikowska Milena Palczewska s. 71-86
Służba wojskowa kobiet wyzwaniem dla Sił Zbrojnych RP Barbara Drapikowska Milena Palczewska s. 98-112