Znaleziono 3 artykuły

Wojciech Drelicharz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Wstęp do studium źródłoznawczego "Rocznika Sędziwoja", Wojciech Drelicharz, "Studia Historyczne", t. 35, 1992, s. 291-306 : [recenzja] Gerard Labuda Wojciech Drelicharz (aut. dzieła rec.) s. 132-133
„Podróże po cmentarzach Ukrainy — dawnej Małopolski Wschodniej, t. I: Województwo stanisławowskie”, Zbigniew Hauser, Warszawa 1998 : [recenzja] Wojciech Drelicharz Zbigniew Hauser (aut. dzieła rec.) s. 220-227
„Annalistyka małopolska XIII–XV wieku. Kierunki rozwoju wielkich roczników kompilowanych”, Wojciech Drelicharz, Kraków 2003 : [recenzja] Piotr Kardyś Wojciech Drelicharz (aut. dzieła rec.) s. 566-570